Taloteknisiin järjestelmiin tarvitaan kuntotutkimuksia ja selvityksiä tekniikan ikääntymisestä ja vaurioitumisesta sekä rakennusten ja tilojen käyttötarkoitusten muuttumisesta johtuen. Nykyisissä teknisissä rakennuksissa myös rakennusautomaatio ja sen toimimattomuus voi aiheuttaa tutkimustarpeita. Ilmanvaihdolla ja rakennusautomaatiolla on usein ratkaiseva vaikutus sisäilmaongelmista kärsivissä rakennuksissa ja siksi näiden asioiden selvittämistä suositellaankin pääsääntöisesti ottamaan mukaan sisäilmatutkimusten piiriin.


Ilmanvaihdon kuntotutkimukset

Ilmanvaihtojärjestelmän kuntotutkimuksen tarkoituksena on selvittää järjestelmän tekninen kunto sekä saada selville koettujen tai havaittujen ongelmien laajuus ja aiheuttajat. Havaitut ongelmat voivat liittyä mm. järjestelmän tekniseen ikääntymiseen, sisäilmaolosuhteisiin tai tilojen käyttötarkoituksen muutoksiin.

Kuntotutkimuksen käynnistäminen on aiheellista, jos on tarvetta selvittää ilmanvaihtojärjestelmän tekniseen käyttöikään tai energiatehokkuuteen liittyviä asioita esimerkiksi peruskorjauksen yhteydessä. Usein myös rakennuksen käyttäjien kokemat puutteet sisäilmaolosuhteissa tai mahdolliset sisäilmaoireet voivat olla tutkimuksen käynnistäviä tekijöitä. Rakennuksen ilmanvaihdon tutkiminen voidaan toteuttaa myös osana laajempaa sisäilmatutkimusta.

Kuntotutkimuksen laajuus sovitaan aina tilaajan kanssa yksilöllisesti rakennuskohtaisesti tavoiteolosuhteet ja ilmanvaihtojärjestelmän rakenne sekä asennetun laitteiston mahdolliset erityispiirteet huomioiden.  Tutkimus perustuu järjestelmään tehtäviin tarkastuksiin sekä mittauksiin ja se toteutetaan laaditun tutkimussuunnitelman mukaisesti sovitussa aikataulussa kokeneiden kuntotutkijoidemme toimesta. Tutkimuksessa huomioidaan myös ilmanvaihtojärjestelmän ohjaukseen, säätöön ja valvontaan liittyvän rakennusautomaation ja säätölaitteiden tekninen kunto sekä niiden suunnitelmien mukainen toiminta.

Tutkimuksen tuloksena laaditaan tutkimusraportti valokuvineen. Raportissa esitetään suositellut toimenpiteet siitä, mitä järjestelmälle on tehtävä ongelman ratkaisemiseksi tai asetettujen vaatimusten täyttämiseksi. Suositellut toimenpiteet voivat sisältää mm. tarvittavia puhdistus- tai ilmavirtojen säätötoimenpiteitä, ilmavirtojen kokonaiskapasiteetin lisäämiseen vaadittavia toimenpiteitä, ilmanjakoa parantavia toimenpiteitä, mineraalivillakuitulähteiden poistamista järjestelmästä tai rakennusautomaation ja säätölaitteiden toimintaan ja tekniseen kuntoon liittyviä toimenpiteitä.

Putkistojen kuntotutkimukset ja korjausvaihtoehtojen vertailu

Putkistojen kuntotutkimuksella selvitämme rakennuksen lämpö-, vesi- ja viemärijärjestelmien teknisen kunnon, sekä jäljellä olevan käyttöiän. Korjaustoimenpiteiden oikea ajoitus ja laajuus mahdollistavat suunnitelmallisen kiinteistön ylläpidon ja hyväksytyn riskitason.

Kuntotutkimuksen käynnistäviä tekijöitä ovat mm. tarve selvittää putkistojen nykykunto, erilaiset käyttöhäiriöt, tarkentavien lisätietojen hankinta hanke- ja toteutussuunnittelijoille, sekä laadunohjaus ja -varmistus toimenpiteet.

Tutkimukseen sisältyy aina tutkimussuunnitelma, haastattelut, kenttätutkimukset ja kirjallinen raportti, sekä raportin esittely tilaajalle. Tutkimuksissa noudatetaan Suomen LVI-liiton kuntotutkimusohjetta 2013 ja tutkimukset suoritetaan nykyaikaisilla menetelmillä, sekä tutkimuslaitteilla.

Tutkimuksen tuloksena saadaan tutkimusraportti valokuvineen ja tutkimuskarttoineen. Raportti sisältää tiedon kiinteistön putkien kunnosta ja jäljellä olevasta teknisestä käyttöiästä, sekä tarvittavista korjaustoimenpiteistä. Arvioimme myös suositeltavien korjausten laajuutta ja kustannuksia sekä tarvittaessa myös toteutusvaihtoehtoja. Korjausvaihtoehtojen vertailu sopii hyvin tehtäväksi kuntotutkimuksen yhteydessä. Vertailussa selvitetään vaihtoehtojen riskit, mahdollisuudet ja hyödyt tutkittavan kiinteistön ja suunnitelmallisen kiinteistönpidon kannalta.


Yhteystiedot:

 Mika Matikka
Liiketoimintajohtaja, Korjausrakentaminen
+358 40 562 7096
mika.matikka@wsp.com