Turvallisuuskoordinaattorimme tekevät yhteistyötä hankkeen päätoteuttajan ja suunnittelijoiden kanssa varmistaakseen turvallisuuden niin suunnittelussa kuin rakennustyössäkin.


Turvallisuuskoordinaattorimme osallistuu hankkeen kokouksiin ja huolehtii osaltaan, että työturvallisuutta koskevat velvoitteet tulevat hoidetuksi kaikilta osapuolilta. Varmistamme, että hankkeen eri osapuolet tekevät turvallisuuden suhteen yhteistyötä luoden näin turvallisen ympäristön kaikille sidosryhmille. Kaikkiin rakennushankkeisiin on nimettävä turvallisuudesta vastaava turvallisuuskoordinaattori.

 

Turvallisuuskoordinointipalvelussamme toimimme turvallisuuskoordinaattorina työmaalla, varmistamme turvallisuuden riittävän laadun ja dokumentoinnin tason sekä osallistumme turvallisuuden tarkastuksiin.

 

Turvallisuuskoordinointi sisältää:

- Turvallisuusasiakirjan ja -ohjeistusten laadinnan

- Säännölliset tarkastukset työmaalla

- Kokouksiin osallistumisen

- Turvallisuustekijöiden toteutumisen varmistamisen suunnittelussa ja rakennustyössäYhteystiedot:

Juhani Koponen
Liiketoiminnan kehitysjohtaja, Rakennuttamispalvelut
+358 40 063 3808
juhani.koponen@wsp.com