Tuulitekniikan palvelumme tuottavat ratkaisuja tuulen vaikutusten analysointiin ja korjaamiseen.

 


Tuulitekniikka on tärkeässä osassa monissa rakennusprojekteissa, koska tuulen staattisten, dynaamisten ja aeroelastisten vaikutusten määrittäminen on ns. klassinen insinööritehtävä. Sovelluskohteita ovat mm. suuret sillat, korkeat talot ja erikoisrakenteet. Rakennetekniikan lisäksi tärkeitä sovelluskohteita ovat katutason tuulisuuskartoitukset kaavoituksen ja arkkitehtisuunnittelun yhteydessä. Tuulen vaikutusten tarkempi määrittäminen perustuu useasti tuulitunnelikokeiden hyödyntämiseen.

WSP:n tuulitekniikkapalvelut on kansainvälisen tason asiantuntijapalvelu, joka tarjoaa rakennesuunnittelijoille, kaupunkisuunnittelijoille, arkkitehdeille, rakennuttajille, viranomaisille ja investoijille tarkat ja luotettavat tiedot päätöksentekoon. 

Ydinosaamistamme ovat: 

  • tuulisuuskartoitusten ja tuulisuuselvitysten laadinta kaupunkisuunnittelun ja arkkitehtuurin tarpeisiin
  • tuulen aiheuttaman rakenteen värähtelyn laskenta rakenne- ja siltasuunnittelussa
  • siltojen, korkeiden talojen ja erikoisrakenteiden tuulitunnelikokeet
  • staattisten korvauskuormien määrittäminen yksinkertaistettuihin lujuuslaskelmiin
  • rakennusten julkisivujen paikallisten painekuormien määrittäminen
  • tuulikuorman aiheuttaman väsytyksen tarkastelut
  • tutkimus, monitorointi ja tarkistuslaskelmat

 

Yhteystiedot:

Risto Kiviluoma
Johtaja, Tuulitekniikka
+358 20 786 4691
risto.kiviluoma@wsp.com