Tarjoamme monipuolisia suunnittelu ja -asiantuntijapalveluita:

  • Vesistöjen hydrologinen selvitys

  • Vesistöjen kuormitus- ja tilanarviointi

  • Vesistövaikutusarviointi

  • Kunnostuksen yleis- ja rakennussuunnittelu

  • Kosteikkosuunnittelu

  • Kalatie- ja ohitusuomien suunnittelu

  • Kalataloudelliset kunnostukset

  • Säännöstelyn kehittäminen ja tulvasuojelu

 

Vesistösuunnitteluun on mahdollista sisällyttää 2D/3D-virtausmallinnuspalvelu uomien ja rakenteiden suunnittelun ja vaikutusten arvioinnin tueksi. Erityisosaamisaluettamme ovat kalatiet ja lohikalojen vaellukseen ja lisääntymiseen liittyvät tehtävät.


Mallinnuspalvelut

Tarjoamme suunnittelun ja vaikutusarvioinnin tueksi 2D/3D-virtausmallinnuspalveluita. Mallinnuksen avulla voidaan selvittää paikallisesti rakenteiden toimivuutta ja vaikutusta virtauksiin sekä valuma-aluetasolla erilaisten tulvanhallintamenetelmien vaikutusta tulvavirtaamien voimakkuuteen sekä tulvan vaikutusalueisiin.