Visualisointi ja hankeviestintä

Luomme kaupunkitiloista, viherympäristöistä ja rakennuksista visuaalisia esittelymalleja, jotka helpottavat hankkeen suunnittelua ja auttavat päätöksenteossa.