WSP on monialainen suunnitteluyritys, joka tunnetaan vaativista suunnittelukohteista ja kestävistä ratkaisuista. Toimimme osana WSP:n maailmanlaajuista asiantuntijaverkostoa sekä viemällä omaa osaamistamme maailmalle että tuomalla kansainvälistä osaamista Suomeen. Perinteisistä suunnittelutoimistoista meidät erottaa talomme monialainen työskentely-ympäristö.

 


Ympäristöosaamisemme yhdistyy tyypillisissä, monialaisissa hankkeissamme alueiden käytön ja asumisen, liikenteen ja liikkumisen, kaupan ja palveluiden, infrasuunnittelun sekä maisema- ja ympäristösuunnittelun palveluihin. Tarjoamme asiakkaillemme ratkaisuja, jotka vastaavat tulevaisuuden tarpeisiin ja tuovat lisäarvoa suunnitteluun. Vahva vuorovaikutusosaamisemme tulee tehokkaimmin käyttöön hankkeissa, joissa se yhdistetään parhaiden suunnitteluratkaisujen etsimiseen. Sitoudumme avoimen ja käyttäjälähtöisen suunnittelun periaatteisiin sekä ihmisläheisen elinympäristön tavoitteisiin.

Ympäristökonsultoinnin palvelujamme ovat:

 • meluun, akustiikkaan ja äänimaisemaan liittyvät selvitykset
 • tärinäselvitykset
 • pilaantuneen maan ja pohjaveden selvitykset
 • maisema- ja kulttuuriympäristöselvitykset, tuulivoimaloiden näkymäalueanalyysit
 • alueidenkäytön ekotehokkuusselvitykset (mm. KEKO), energiatehokkuus ja resurssiviisaus kaupunki- ja infrasuunnittelussa ja liikkumisessa
 • maankäyttöön ja liikkumiseen liittyvät selvitykset
 • kaupan ja palveluiden selvitykset
 • ekosysteemipalveluihin ja viherrakenteeseen liittyvät selvitykset
 • hulevesiselvitykset
 • ympäristövaikutusten arviointi
 • vesi- ja ympäristöluvat
 • aluerakentamisen ympäristöluokitukset (mm. BREEAM Communities) sekä räätälöidyt kestävyyskriteeristöt
 • muut ympäristöselvitykset, joita olemme tehneet muun muassa lähiruokaan, jätehuoltoon ja energiantuotantoon liittyen

 

Yhteystiedot:

Arto Kaituri
Liiketoimintajohtaja, Ympäristö ja arkkitehtuuri
+358 40 840 0173
arto.kaituri@wsp.com