Atlantinsilta, Helsinki

Atlantinsilta on Helsingin Jätkäsaareen Ahdinaltaalle sijoittuva uusi silta, joka palvelee sekä alueen asukkaita, että Länsiterminaaliin saapuvia matkailijoita. WSP suunnitteli sillan sekä siihen liittyvät tukimuurit. Sillat ja rantarakenteet ilmentävät veden monimuotoisuuden teemaa. Selkeä materiaali- ja sävykirjasto tuovat esiin rantamuurien hienovaraisen muotoilun.Projektin vaihe

  • Meneillään oleva

Ahdinaltaasta on kokonaisuudessaan kehittymässä korkeatasoista uutta merellistä kaupunkiympäristöä. Atlanninsillan rakentamisen on tarkoitus alkaa syksyllä 2019. WSP:n suunnittelualueeseen kuuluu sillan lisäksi siihen liittyvät kaltevat rantamuurit sekä näköalatasanne.


Sillan ja rantarakenteiden muotoilulle valittiin teemaksi veden monimuotoisuus: aallot, valöörit ja liike. Teeman avulla suunnittelukohteelle saatiin laadittua eheä kokonaisilme. Lähtökohdiksi valittiin myös selkeä materiaali- ja sävykirjasto: betoni sellaisenaan ja kuulapuhallettu ruostumaton teräs. Sillan betonisen kansirakenteen muodon pelkistimme mahdollisimman yksinkertaiseksi, isoksi aalloksi. Sillan kaareviksi muotoilluissa tukipilareissa on teräsverhous. Rantamuurit toteutetaan 3D-betonielementteinä ja betonivaluun tulee aallokko, joka ilmentää horisonttia. 


Aalto-teema näkyy kaltevien muurien kolmiulotteisissa betonireliefien lisäksi sillan ja aukion materiaalivalinnoissa, muodonannossa ja valaistuksessa. Esimerkiksi muurien iltavalaistussa aallonharjat korostuvat. Lisäksi siltasuunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että silta rajoittaa mahdollisimman vähän näkymiä Ahdinaltaalta merelle päin.