Espoon kaupunkirata Leppävaara–Kauklahti

WSP laati yhteistyössä Pöyryn kanssa ratasuunnitelman Espoon kaupunkiradalle välille Leppävaara−Kauklahti. Ratasuunnnitelmassa kehitetään asemia, liityntäpysäköintiä ja varustelua.


Projektin vaihe

  • Valmis

Espoon kaupunkirata on yksi pääkaupunkiseudun liikenneverkon kehittämisen tärkeimmistä kohteista. Kaupunkiradan ensisijaisena tavoitteena on lisätä lähijunien välityskykyä, mahdollistaa ja nopeuttaa kaukojunaliikenteen raiteita käyttävien lähijunien kulku sekä parantaa junaliikenteen täsmällisyyttä vähentämällä radan häiriöherkkyyttä. Tavoitteen täyttymiseksi kaupunkiradalle on suunniteltu kaksi lisäraidetta.'

Kaupunkiradasta oli aiemmin valmistunut yleissuunnitelma vuonna 2003 välille Leppävaara–Espoon keskus ja yleissuunnitelma vuonna 2010 välille Espoon keskus–Kauklahti.

Espoon kaupunkiradan ratasuunnitelmassa ehdotetaan, että tulevaisuudessa kaksi eteläisintä raidetta olisivat Espoon kaupunkiliikenteen käytössä ja kaksi pohjoisinta raidetta kaukoliikenteen sekä Kirkkonummen ja Karjaan lähiliikenteen käytössä. Ratasuunnitelmassa kehitetään Kilon, Keran, Kauniaisten, Koivuhovin, Tuomarilan, Espoon keskuksen ja Kauklahden asemia, liityntäpysäköintiä ja varustelua. Lisäksi työssä suunniteltiin poikittaiset katuyhteydet, kevyen liikenteen yhteydet, radan varren laatureitti sekä kuivatus. Ympäristöselvityksen yhteydessä tutkittiin muun muassa melu- ja tärinäalueet ja niille tehtävät toimenpiteet sekä määriteltiin asema-alueiden, alikulkujen ja meluesteiden arkkitehtoninen ilme.