Länsimetro, Finnoon metroasema ja pääkadut

Espoon Finnoo on uusi kaupunginosa, jossa arvioidaan asuvan tulevaisuudessa noin 17 000 espoolaista. WSP vastasi Finnoon metroaseman ja ratalinjan rakennesuunnittelusta sekä alueen pääkatujen suunnittelusta.Asiakas

  • Länsimetro Oy, Espoon kaupunki ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

Rakennesuunnittelun osalta työ käynnistyi vuoden 2015 alussa ja sisälsi tunnelien, kuilujen ja asemien maanalaiset ja -päälliset osat. WSP:n rakennesuunnittelijat toimivat osana viiden suunnittelukonsultin muodostamaa Sigma-ryhmää, joka on vastannut Länsimetron Matinkylä–Kivenlahti -osuudesta. WSP on vastannut myös Finnoon pääkatujen: Finnoonsilta-kadun, Kaitaantien, Suomenlahdentien sekä kahden Finnoon pääkatujen yhteyteen tulevan sillan suunnittelusta, joiden osalta suunnittelu käynnistyi vuoden 2016 alussa.

Vaativien betoni- ja teräsrakenteiden suunnittelu

WSP suunnitteli Finnoon metroaseman vaativat betoni- ja teräsrakenteet. Erityisenä haasteena olivat liitynnät kallioon maan alla. Rakenteiden käyttöikään ja ulkopuolisten rasitusten kestävyyteen liittyi tiukkoja vaatimuksia. Lisäksi maaperän epäpuhtauksia huomioitiin betonirakenteissa.

”Projekti on valtavan kokoinen ja pitkäkestoinen, jota kuvaa hankkeessa tuotettu suunnitelmadokumenttien suuri lukumäärä. Maanalaisten rakenteiden suunnittelussa on omat haasteensa. Ne eivät ole ihan samanlaisia kuin perinteiset talorakenteet. Betonirakennesuunnittelussa meillä on ollut apuna WSP:n Intian tiimi. He mallinsivat suuren osan projektin betonirakenteista ja tuottivat yli tuhat raudoituspiirustusta. Tällä hetkelle saman tiimin jäsenet tekevät Ruotsin WSP:lle Tukholman metron rakenteiden suunnittelua”, kertoo projektissa vastaavana rakennesuunnittelijana toiminut Matti-Esko Järvenpää

Työn lopputuloksena saatiin aikaan kestävä ja laadukas metroasema yhteistyössä arkkitehdin ja muiden suunnittelijoiden kanssa. Länsimetron Matinkylä–Kivenlahti -osuuden on suunniteltu valmistuvan vuoden 2023 aikana.

 

Finnoon pääkatujen suunnittelussa huomioitiin vaiheittainen rakentaminen

Metrotyömaan lisäksi alueella rakennetaan katuja ja kunnallistekniikkaa vaiheittain sitä mukaa kuin alueen muu rakentaminen edistyy.  Alueella on valmistunut 2019 vuoden lopussa Finnoon pääkatujen toinen rakennusvaihe, joka mahdollistaa itä-länsi- ja etelä-pohjois -suuntaisen sujuvan liikenteen. Rakennusvaiheeseen sisältyi lisäksi kahden sillan: Finnoontorinportin ja Finnoonluolansuun rakentaminen.

Finnoontorinportti on alikulkukäytävä, joka palvelee tulevan kauppakeskuksen ja metroaseman jalankulkuliikennettä sekä linja-autoliikenteen matkustajia. Finnoonluolansuu on pääosin maanalainen ajoneuvotunneli, joka palvelee Finnoonsillan länsipuolen asuinkorttelin ja Finnoon keskuksen pysäköintilaitoksien ajoneuvoliikennettä. Pääkadut viimeistellään lopullisesti valmiiksi siinä vaiheessa, kun katuja ympäröivät asuinkorttelit valmistuvat.

 

Käytössä pohjarakentamisen monipuoliset menetelmät louhinnasta paalulaattoihin

Geoteknisen suunnittelun näkökulmasta kohteen katujen suunnittelu on ollut mielenkiintoista, ja osin haastavaakin, vaihtelevien pohjaolosuhteiden vuoksi. Kohteessa on ollut käytössä lähes koko pohjarakentamisen menetelmäkirjo pohjoisosien louhinnasta eteläosan paalulaattoihin. Kohteessa on jouduttu toteuttamaan sekä tuettuja kaivantoja että tukiseinin tuettuja pengertäyttöjä (Finnootorinportin länsipään rappujen penger).  Tuettuihin pengertäyttöihin on jouduttu turvautumaan koko alueen vaiheittain rakentamisen vuoksi, kun on pyritty sovittamaan kadun rakenteet katualueen sisälle. Tällä tavoin on mahdollistettu katuun kiinni rakentuvien korttelialueiden sujuva rakentaminen.

”Projekti oli katusuunnittelun näkökulmasta kooltaan valtava ja erittäin haastava, koska projektissa tehtiin suunnittelua alueella, jossa uudet asemakaavoitushankkeet olivat vasta käynnissä ja kuitenkin suunniteltiin lopputilanteen mukaista tilannetta. Lisäksi suunnittelussa tuli ottaa huomioon lukuisia muita alueeseen liittyviä hankkeita ja vaiheittain rakentaminen”, kertoo projektipäällikkönä toiminut Jari Nihtilä.

Finnoon alueen ensimmäisiä asuintaloja rakennetaan parhaillaan ja alueen pitäisi valmistua 2030-luvulla.

 

 

Kuva: PES-Arkkitehdit Oy/Leena Nio