HLJ 2015 Kävelyn ja pyöräilyn osastrategia

Helsingin seudun liikenne laatii joka neljäs vuosi Helsingin seutua koskevan liikennejärjestelmäsuunnitelman, jossa luodaan linjaukset ja tavoitteet tulevaisuuden liikenteelle pääkaupunkiseudulla. Tavoitteena on kasvattaa kävelyä ja pyöräilyä kulkumuotona sekä edistää niitä osana toimivaa kestävän liikkumisen matkaketjua.


Asiakas

  • Helsingin seudun liikenne, HSL Liikennejärjestelmäosasto

Projektin vaihe

  • Valmis

WSP laati Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman tueksi kävelyn ja pyöräilyn osastrategian 2015, jonka tavoitteena oli luoda kehittämisperiaatteet ja toimenpiteet. Osastrategiassa tehtiin senhetkisen tilan analyysi, jossa selvitettiin kävelyn ja pyöräilyn olosuhteet ja toimenpiteiden edistyminen edellisen suunnitelman jälkeen. Työssä haluttiin korostaa kävelyn ja pyöräilyn itsenäisiä rooleja ja niiden mahdollisuuksia.

Työ aloitettiin loppuvuonna 2013 ja se valmistui keväällä 2014. Tavoitteena oli laatia yhteinen linja kävelyn ja pyöräilyn seudulliseen kehittämiseen, lisätä konkretiaa esitettyihin toimenpiteisiin ja perustella kehittämisen merkitys liikennejärjestelmän kokonaisuuden kannalta. Työssä analysoitiin HLJ suunnitelman toteutumista ja ulkomaisia esimerkkejä sekä tehtiin analyyseja kävelyn ja pyöräilyn käytöstä seudun eri saavutettavuusalueilla.