Kehärata, Vantaa

Kehärata tiivistää pääkaupunkiseutua, puolessa tunnissa Helsinki−Vantaan lentokentältä Helsingin keskustaan. Rautatieliikenteen pääradan ja Martinlaakson lähiliikenneradan yhdistävä Kehärata on vuosikymmenen tärkeimpiä ratahankkeita. Kehäratahanke tuo uusia pääkaupunkiseudun alueita raideliikenteen piiriin ja kytkee Helsinki−Vantaan lentokentän raideverkkoon.Asiakas

  • Liikennevirasto, Vantaan kaupunki

Projektin vaihe

  • Valmis

Kehäradan rakentaminen alkoi vuoden 2009 keväällä ja matkustajaliikenteelle rata avautui heinäkuun alussa 2015. Melkein 20 kilometriä pitkä rata parantaa erityisesti Vantaan poikittaisliikennettä ja kytkee sen entistä laajemmin rataverkkoon. Liityntäliikenteen ansiosta Kehäradan hyödyntäminen on varteenotettava vaihtoehto myös kauempana asuville.

Kehäradan uudet matalalattiajunat liikennöivät kymmenen minuutin vuorovälein ruuhka-aikoina molempiin suuntiin. Kapasiteetti on tehokkaassa käytössä, sillä junat pystyvät kulkemaan radalla ympyrää. Suunnanvaihtoja pääteaseman kautta ei tarvita. Matka-aika Helsingistä lentokentälle on hieman alle puoli tuntia ja muualtakin Suomesta sinne pääsee kätevästi, sillä kaukojunilla tulevat voivat vaihtaa Kehäradalle Tikkurilassa.

Kehäradan pituus 18 kilometriä, josta peräti 8 kilometriä kulkee tunnelissa. WSP oli mukana Kehärata-hankkeen avorata- ja tunneliosuudessa monin tavoin. WSP vastasi koko linjan ympäristösuunnittelun koordinoinnista sekä Vantaankosken, Kivistön ja Leinelän asemien arkkitehtisuunnittelusta yhdessä Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy:n kanssa.

Läntinen avorataosuus Vantaankoskelta ratatunnelin suulle on WSP:n käsialaa rata-, geo-, ympäristö-, rakenne- ja siltasuunnittelun osalta. Pakettiin kuuluu myös risteävien katujen ja huoltoteiden suunnittelu. Lisäksi WSP vastasi koko avorataosuuden suunnittelun laadunvarmistuksesta. Tunneliosuuteen liittyi tie- ja katujärjestelyjen suunnittelua, geotekniikkaa, kalliomekaniikkaa sekä ympäristösuunnittelua.