Kruunusillat-pelimalli

Kruunusillat-hankkeen viestinnän ja suunnittelijoiden välisen kommunikaation tueksi kehitettiin monipuolinen pelimalli.Vuosi

  • 2016-2017

Mallin avulla voidaan tarkastella valaistuksen ratkaisuja, kurkistaa teknisiin siltarakenteisiin läpileikkaustyökalulla ja visualisoida raitiovaunun nopeuden ja jarrutusmatkan suhdetta. Valmista mallia käytetään myös hankkeen ulkoiseen tiedottamiseen sekä päätöksenteon tukena.

Mallin sisällä voi liikkua Oculus Rift 3D -lasien ja peliohjaimen avulla ja havainnoida suunniteltavaa kohdetta samasta perspektiivistä kuin kulkisi valmiissa kohteessa. Malli toimii myös internetin kautta esittelymallina ilman 3D-laseja.

 Optimoimme Kruunusiltojen tietomallien pohjalta 3D-mallit Unity-pelimoottoriin, ja kehitimme pelin käyttöä sujuvoittavaa logiikkaa ja loimme graafisen käyttöliittymän.

 

Tavoite: Hankkeen viestinnän ja suunnittelijoiden kommunikoinnin tukeminen visuaalisesti korkeatasoisella ja interaktiivisella pelimallilla

 Lopputulos: Kruunusiltojen suunnitelma-aineiston tarkastelu helpottui ja suunnittelijoiden ratkaisut saatiin esiteltyä vuorovaikutteisesti ja käyttäjäystävällisesti.