Laanilan voimalaitos

WSP vastasi Ouluun rakennettavan Laanilan biovoimalaitoksen kattilarakennuksen ja savukaasujen käsittelyalueen teräsrakenteiden suunnittelusta. Voimalaitos edistää energiantuotannon hiilineutraalisuustavoitteita Oulussa.Asiakas

  • Valmet Tehcnologies Oy
Laanilan teollisuusalueelle Ouluun rakennetaan uusi sähköä ja kaukolämpöä tuottava biovoimalaitos. Voimalaitoksen rakentaminen on alkanut kesäkuussa 2018 ja valmistumisajankohdaksi on arvioitu vuoden 2020 marraskuu. WSP vastasi voimalaitoksen kattilarakennuksen ja savukaasujen käsittelyalueen teräsrakenteiden suunnittelusta.

Tilaajana oli kattilaitoksesta ja savunkaasun puhdistuksesta vastannut Valmet Technologies Oy. Suunnittelutehtävän vaativuusluokka oli poikkeuksellisen vaativa.

Projekti toteutettiin kokonaisuudessaan tietomallipohjaisessa alustassa. Projektin tietomallissa jokaisen suunnittelijan työ oli reaaliaikaisesti nähtävissä koko ajan kaikilla projektin suunnittelutyöhön osallistuvilla osapuolilla. Tietomalli sisälsi myös alihankkijoiden suunnitelmia, kuten putkistoja, kuljettimia ja koneita, jotka olivat myös tärkeässä osassa projektin onnistumisessa aina suunnittelupöydältä työmaalle.

Rakennesuunnitteluun liittyvät haasteet olivat tässä tapauksessa hyvin ennalta tiedossa teollisuusrakennuksen teräsrakenteiden suunnittelun alkaessa. Haasteellista projektissa oli suunnittelutyön ja aikataulun koordinointi. Suunnittelun oli palveltava jokaista projektin osapuolta, jotka työskentelivät samassa aikataulussa WSP:n jopa kymmenien suunnittelijoiden kanssa. Suunnittelun täytyi siis olla tehokasta ja luonnollisesti tuotettavan materiaalin tuli olla WSP:n laatumääritelmien mukaista.

Lisää Laanilan voimalaitoshankkeesta voit lukea täältä.