Lapin keskussairaalan laajennushanke

WSP:n rakennetekniikka on mukana Kuru–ryhmässä, joka vastaa Lapin keskussairaalan laajennushankkeen erikoissuunnittelun kokonaissuunnittelusta Rovaniemelle. WSP:n rakennesuunnittelijat vastaavat allianssihankkeen rakenneteknisestä suunnitteluosuudesta.Hankkeessa suunnitellaan:

  • kuuma sairaala (sisältää mm. päivystyspoliklinikka ja -osasto, ensihoito ambulanssihalleineen, kuvantaminen, leikkaussalit ja teho- ja valvontaosasto, välinehuolto, lääkehuolto sekä sairaala-apteekki)
  • nykysairaalan puolelle tehtävät peruskorjaukset sisältävät teho-osaston ja leikkausosaston tukitoiminnot sekä mm. MRI -tilat
  • psykiatrinen sairaala (päivystys, osastot, kuntoutus)
  • pysäköintirakennus helikopterikenttineen
  • yhteensä noin 47 000 brm2

 

Asiakaslähtöistä suunnittelua

Sairaalaa rakentaessa henkilökunnan osallistaminen suunnitteluun on ollut keskeinen osa hanketta. Lapin keskussairaalan laajennusosan uusissa tiloissa tärkeimmät toiminnot voidaan sijoittaa lähelle toisiaan siten, että toiminta on mahdollisimman jouhevaa. Näin potilaalle varmistetaan sujuva hoito ja sujuva siirtyminen hoidon vaiheesta toiseen.

 

”Asiakaslähtöisyyden varmistamiseksi hankkeen edetessä keskeisenä työmenetelmänä on käytetty käyttäjien ja suunnitteluryhmän yhteisiä työpajoja, joita on järjestetty paljon enemmän kuin suunnitteluprojekteissa yleensä. Käyttäjien, esimerkiksi lääkäreiden, ollessa mukana suunnittelussa olemme olleet tietoisia toistemme toiveista ja käyttäjien erityisvaatimuksista tilojen suhteen. Olemme huomioineet suunnittelussa muun muassa, että rungon on oltava mahdollisimman huomaamaton, jotta se mahdollistaa käyttäjien toiminnan ja sairaalan tekniikan toimivuuden parhaalla mahdollisella tavalla”, kertoo WSP:llä päärakennesuunnittelusta vastaava projektipäällikkö Marjo Ronkainen.

 

Asiakaslähtöisen suunnittelun tavoitteena hankkeessa ollut muun muassa osallistaa henkilöstö, potilaat ja omaiset tilojen suunnitteluun, saada henkilöstön asiantuntemus, kokemukset ja ideat suunnittelijoiden käyttöön sekä varmistaa, että suunnitellut tilat vastaavat henkilöstön tarvetta.

 

WSP vastaa kokonaisuudessaan rakenneteknisestä suunnitteluosuudesta, josta suurin osa tehdään vuosina 2019–2021. Suunnitteluryhmään kuuluvat WSP:n lisäksi Granlund Oy (LVIA-, sprinkleri-, sähkö- ja kiinteä sairaalalaitesuunnittelu sekä AV- ja turvasuunnittelu), L2 Paloturvallisuus Oy (palotekninen suunnittelu) ja Geobotnia Oy (geosuunnittelu). Hankkeen pääsuunnittelijana toimii Verstas Arkkitehdit Oy Helsingistä.

Sairaalan laajennusosio valmistuu vuoden 2023 tammikuuhun mennessä, ja uusia tiloja otetaan käyttöön lohkoittain maaliskuusta 2022 lähtien. Lisätietoja löydät hankkeen verkkosivuilta.

 

Yhteystiedot:

Marjo Ronkainen
Projektipäällikkö, Rakennetekniikka
+358 40 019 0697
[email protected]

 

 

Kuva: Verstas Architects