Metropolia Myllypuron kampus

Helsingin Myllypuroon rakennettiin metroradan päälle täysin uusi kampus Ammattikorkeakoulu Metropolian käyttöön. Noin 6 000 opiskelijan ja 500 työntekijän kampus on Metropolian neljästä kampuksesta suurin.Asiakas

  • KOY Myllypuron Kampus

Projektin vaihe

  • VALMIS

WSP vastasi tämän arkkitehtonisesti vaativan hankkeen rakenne- ja valmisosasuunnittelusta, sisältäen teräs- ja betonirakenteet, sekä liikennesuunnittelusta. Projekti oli varsin pitkäkestoinen; se alkoi vuonna 2015 ja viimeiset tarkentavat suunnitelmat tehtiin vuonna 2019. Suunnittelussa piti huomioida metron aiheuttama tärinä sekä taata toimivat ja turvalliset liikennejärjestelyt alueen asukkaille ja alueella kulkeville koko rakennusvaiheen ajan. Suunnittelutehtävän vaativuusluokka oli poikkeuksellisen vaativa.

Rakennuksen kokonaispinta-ala on noin 56 000 brm². Siinä on neljä geometrialtaan haasteellista runkoa, jotka yhdistyvät yhteisellä kellarilla, pihakannella ja rakennusten välisillä avarilla nivelrakenteilla. Pääosin seitsemän kerroksisen rakennuksen alle rakennettiin myös paikoitustiloja. Pihatasolla liitytään Myllypuron metroasemaan. Uusi kansirakenne on tehty olemassa olevan metrolinjan päälle noin 23 metriä pitkillä jännebetonisilla elementtipalkeilla, joiden kansilaattana on kuorilaatasto. Metrokannen rakennustyö tehtiin "yökatkojen aikana".

Tietomallinnus oli ehdottoman tärkeä apu projektissa. Rakennesuunnittelun tietomallinnus tehtiin Tekla Structuresin ohjelmistolla. Kaikki suunnittelualat käyttivät tietomallinnusta, ja säännölliset tietomallipalaverit olivatkin tärkeä osa yhteensovitusta.

Rakennuksen runko muodostuu liittopilareista ja WQ-palkeista. Ontelolaatat ovat pääosin 320 ja 400 mm korkeita, mutta metron päällä on myös 500 mm ontelolaattoja. Kaarevien osien ulokkeet tehtiin kuorilaatoilla.

Metron tärinän takia perustukset tärinäeristettiin "sylomer" patjalla 50 metrin etäisyydellä radasta.

Jäykistys hoidettiin pääasiassa hissi- ja porrastorneilla. Jäykistävät kuilut ovat paikallavalua, ja ne valettiin etukäteen kiipeävällä muottikalustolla. Liitokset muuhun runkoon oli huomioitava hyvissä ajoin, ja niissä tietomallintamisessa oli valtava apu.

Ylimmissä kerroksissa sijaitsee jopa kolme kerrosta korkeita IV-konehuoneita. Niiden välipohjat ovat teräsrakenteisia ritilätasoja. Suuret tulo- ja poistoilmakammiot tehtiin pelti-villa-pelti elementeistä.