Metso toimitti uuden soodakattilan ja haihduttamon Eldorado Celulose e Papel S.A.:n uudelle sellutehtaalle Brasiliaan. WSP:n vastuulla oli kattilarakennuksen ja muiden rakenteiden rakennesuunnittelu.


Asiakas

Projektin vaihe

  • Valmis

Metso toimitti uuden soodakattilan ja haihduttamon Eldorado Celulose e Papel S.A.:n uudelle sellutehtaalle Brasiliaan. Eukalyptuspuuta käyttävä tehdas aloitti toimintansa vuoden 2012 joulukuussa.

WSP suunnitteli kattilarakennuksen lisäksi teräsrakenteet pumppu- ja puhallinhuoneisiin, tuhkankäsittelyalueelle, putki- ja kaapelisiltoihin sekä savukaasukanavien tukirakenteisiin.

Toimitettu soodakattila oli tuolloin koko maanosan suurin. Sen kuiva-ainekapasiteetti on 6 800 tonnia päivässä ja höyryntuotantokapasiteetti 308 kg/s. Käynnistyessään kuusivaiheinen haihduttamo oli maailman suurin yksilinjainen haihduttamo. Sen haihdutuskapasiteetti on 1 600 tonnia vettä tunnissa.