Pilke-talo, Rovaniemi

Pilke-talo on Metsähallituksen toimitalo, joka sijaitsee Rovaniemen Sahanperällä, Ounasjoen törmällä. Pilkkeen haluttiin ilmentävän Metsähallituksen ympäristölinjauksia. Lähtökohtana oli puu; ainoa täysin uusiutuva rakennusmateriaali, jota löytyy Suomesta runsaasti.


Asiakas

  • Metsähallitus

Projektin vaihe

  • Valmis

Pilke-talo on rakennettu lähes kokonaan paikallisesta puusta. Puurakenteisen Pilkkeen hiilidioksidipäästöt ovat vain kolmanneksen vastaavan kokoiseen teräs- tai betonirakennukseen verrattuna.

Pilkkeen haluttiin ilmentävän Metsähallituksen ympäristölinjauksia ja tekevän oikeutta kaupunkikuvallisesti merkittävälle rakennuspaikalle. Pilke on suomalaisen arkkitehtuurin taidonnäyte. Pilke-talossa toimii myös pohjoisten metsien kestävää käyttöä esittelevä Tiedekeskus Pilke.

WSP vastasi kohteen rakennesuunnittelusta. Rakennusteknisesti Pilke on puinen pilari-palkkirakenne, joka on jäykistetty betonisilla porrashuoneilla ja hissikuilulla. Julkisivut ovat puulla paikalla verhottuja puuelementtejä. Ulkosivun rakenne on myös kantava. Pilkkeen julkisivumateriaaliksi valittiin kuusi. Puun elävä pinta on jätetty näkyväksi.

Suunnitteluratkaisun tuloksena oli vetovoimainen maamerkki. Loppuvuodesta 2010 käyttäjälle luovutetun rakennuksen bruttoala on 5589 m² ja siellä työskentelee 135 ihmistä. Toimitalon työtilat ovat valoisia ja niitä on helppo muunnella tarpeen mukaan. Pilke on suomalaisen kestävän arkkitehtuurin inspiroiva esimerkki.