Tampereen keskustorin tulevaisuus 2030 -visiotyön tavoitevaihe

WSP toteutti Tampereen keskustorin visiotyön ensimmäisen vaiheen, jossa luotiin eri sidosryhmien kanssa yhteinen tavoitekokonaisuus. Asiakas

  • Tampereen kaupunki

Projektin vaihe

  • Valmistunut

Työssä kerättiin palautetta, toiveita, ideoita ja tarpeita eri sidosryhmiltä uudenlaisia vuorovaikutusmenetelmiä hyödyntämällä. Näkemyksiä kerättiin mm. karttakyselyn avulla, erilaisten osallistavien työpajojen kautta sekä 3D-mallia hyödyntämällä. 3D-caveen projektoitu 3D-malli tuki loistavasti keskustelua, helpotti palautteen ja ideoiden keräämistä sekä tulosten analysointia ja dokumentointia.  Vuoropuhelun aikana kerättiin eri menetelmin noin 1400 kommenttia, palautetta ja kehitysideaa.

 

Lopputuloksena saatiin kaupungin sidosryhmärajat ylittäviä toiveita keskustorin tulevaisuudesta. Työpajojen pohjalta saatujen toiveiden ja palautteen perusteella muodostettiin loppuraportti sekä keskustorin toiminnalliset vyöhykkeet, jotka toimivat pohjana visiotyön jatkolle.  Hanke toteutettiin Advisory Servicen ja Game Studion yhteistyönä 2017-2018 aikana.

 

Työn loppuraportti:

https://www.tampere.fi/tiedostot/k/34HpeEiXD/Tre_keskustori_loppuraportti.pdf

 

Palautevaiheen video:

https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ohjelmat/keskustahanke/keskustori.html

 

Työn tilaaja: Tampereen kaupunki