Tukkutorin ja Teurastamon opastussuunnittelu, Helsinki

WSP selkeytti Tukkutorin ja Teurastamon alueen opastusta ja määritti sille yhtenäisen ilmeen.


Asiakas

  • Helsingin kaupungin Tilakeskus

Projektin vaihe

  • Valmis