Tukkutorin ja Teurastamon opastussuunnittelu, Helsinki

WSP selkeytti Tukkutorin ja Teurastamon alueen opastusta ja määritti sille yhtenäisen ilmeen.


Asiakas

  • Helsingin kaupungin Tilakeskus

Projektin vaihe

  • Valmis
Teurastamon ja etenkin Tukkutorin alueen opastus kaipasi uudistamista ja selkeyttämistä sekä autoilijoiden että jalankulkijoiden osalta. Tavoitteenamme oli opastuksen selkeyttäminen määrittelemällä koko alueen opastukselle yhtenäinen ilme, mittakaava, hierarkia ja sijoitteluperiaatteet.

Selvitimme opastuksen nykytilan ja laadimme selvitysten perusteella uudet autoilijoiden ja jalankulun opastussuunnitelmat. Käytimme mm. asfalttimaalia, jotta kävelyreitit erottuisivat selkeästi ja autoilijoille suunniteltiin selkeät porttiopasteet. Laatimamme opastesuunnitelma on yhtenäinen koko alueella ja se toimii yhdessä valaistuksen sekä ympäristösuunnitelman kanssa. Tuimme opastusta erilaisilla materiaalivalinnoilla sekä valaisemalla keskeisimmät kulkureitit. Tukkutorin ja Teurastamon alueille valittiin myös omat tunnusvärit, joiden perusteella alueet on mahdollista erottaa toisistaan.