Turku–Tampere yhteysvälin kävelyn ja pyöräilyn auditointi

WSP auditoi jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden olosuhteita Turku−Tampere välillä. Selvitys keskittyi valtatien 9 läheisyydessä sijaitseviin taajamiin sekä Turku−Toijala -radan lähialueeseen. Työ valmistui loppuvuonna 2013.


Projektin vaihe

  • Valmis

Varsinais-Suomen ELY -keskus on ollut mukana kehittämässä Turku−Tampere yhteysväliä. Yhteysvälin tarkastelussa haluttiin ottaa huomioon jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet ja niiden kehittäminen, etenkin valtatien 9 ympäristössä ja Turku−Toijala -radan lähialueella. Asiakas tarvitsi tietoa jalankulun ja pyöräilyn silloisesta tilanteesta, suunnitelmista ja kehittämisperiaatteista. Oman mausteensa työhön toi sen ensikertaisuus – vastaavaa tarkastelua ei oltu ennen tehty ja työn tuli jatkossa toimia esimerkkinä muille kehityskäytävähankkeille.

WSP:n lähtökohta oli innovatiivinen ote nykyisten olosuhteiden ja suunnitelmien tarkastuksessa. Auditoinnissa tarkasteltiin alueen nykyisiä väyliä ja olemassa olevia suunnitelmia yleisten suunnitteluperiaatteiden ja linjausten mukaisesti. Työssä selvitettiin, näkyivätkö silloiset vallalla olevat suunnitteluperiaatteet alueen kuntien ja taajamien suunnitelmissa, ja esitettiin tarvittaessa toimenpiteitä olosuhteiden kehittämiseksi. Lisäksi työssä ehdotettiin välineitä kävelyn ja pyöräilyn suunnittelun ja työmenetelmien kehittämiseksi.