Unelmoi aukio

Helsingin kaupungin rakennusviraston messuosastolla esiteltiin vastavalmistunutta kaupunkitilaohjetta vuorovaikutteisen suunnittelupelin avulla.Vuosi

  • 2017

Vuoden 2017 Kaupunkisuunnittelumessut järjestettiin Laiturilla 8.­–13. toukokuuta. Helsingin kaupungin rakennusviraston messuosastolla esiteltiin vastavalmistunutta Helsingin kaupunkitilaohjetta vuorovaikutteisesti. Messuosaston tavoitteena oli aidosti osallistavan ja viihdyttävän messukokemuksen tarjoaminen kaupunkilaisille.

Toteutimme messuosastolle hyötypelin, jossa pelaajat pystyivät vaihtamaan ja sijoittamaan Helsingin Kolmen sepän aukiolle pintamateriaaleja, kasvillisuutta sekä kaupunkikalusteita. Pelaajien tekemät ratkaisut tallennettiin aina pelin päättyessä – näin tietoa kaupunkilaisille mieluisimmista kaupunkitilan ratkaisuista pystyttiin tarkastelemaan ja hyödyntämään myös myöhemmin.

Tavoite: Osallistaa helsinkiläisiä kaupunkisuunnitteluun viihdyttävällä tavalla, markkinoida kaupunkitilaohjetta sekä välittää tietoa kaupunkisuunnittelun mahdollisuuksista.

 Lopputulos: Rakentava ja avoin vuorovaikutus kaupunkisuunnittelun mahdollisuuksista Helsingin kaupungin ja kaupunkilaisten välillä.