Valtakunnallisessa henkilöliikennetutkimuksessa tutkitaan laajasti suomalaisten liikkumista. Se on olennainen tietolähde monien liikennepoliittisten toimien sekä liikennettä koskevan tutkimus- ja kehittämistoiminnan ja liikennemallien tietopohjana. Vuosikymmeniä toistettu tutkimus oli 2010-luvulla käännekohdassa, kun tiedonkeruumenetelmäksi lisättiin internetin kautta täytettävä kysely.


Sijainti

  • Helsinki, Finland

Asiakas

Projektin vaihe

  • Valmis