Vantaan ratikan yleissuunnitelma

WSP laati yleissuunnitelman Mellunmäen asemalta Hakunilan, Tikkurilan ja kauppakeskus Jumbon kautta lentoasemalle kulkevasta pikaraitiotiestä. Vantaan ratikan suunnittelussa hyödynnettiin WSP:n osaamista useilta toiminta-aloilta.Asiakas

  • Vantaan kaupunki

Vantaan ratikka kytkee yhteen lentoaseman, pääradan, Kehäradan sekä metron ja valtakunnalliset pääväylät. Se parantaa kansainvälistä saavutettavuutta lisäämällä työ- ja asuinpaikkoja lentoasemayhteyden piiriin.

Ratikan on suunniteltu liikkuvan keskimäärin 25 kilometriä tunnissa ja 19 kilometrin mittaisen radan varrelle on kaavailtu 25 pysäkkiä noin 800 metrin välein. Vantaan ratikka parantaa itäisen Vantaan saavutettavuutta ja viihtyisyyttä edistämällä alueiden kytkeytymistä palveluihin ja työpaikkoihin. Vuonna 2050 radan varrella arvioidaan asuvan noin 87 000 asukasta ja työpaikkoja olisi arvioiden mukaan noin 83 000.

Vantaan ratikka edistäisi merkittävästi kestävää liikkumista alueellaan. Sen myötä joukkoliikenteen käyttö helpottuu, kun vaihtoyhteydet ja matka-aikojen luotettavuus paranevat. Myös liikenteen ympäristöhaitat vähenevät, kun joukkoliikenteen käyttö lisääntyy ja ilman autoa pärjää entistä helpommin.

Suunnittelu aloitettiin keväällä 2018 ja suunnitelma valmistui syksyllä 2019. WSP:ltä suunnitelman ovat laatineet ammattilaiset liikenne-, katu-, maisema-, ympäristö-, vesihuolto-, geo- ja siltasuunnittelusta. Lisäksi ratikan simulointia on tehty yhteistyössä WSP:n Iso-Britannian toimipisteen kanssa.