Virtuaalinen kaavakävely

Laadimme Oulunkylän keskusta-alueesta virtuaalimallin, jonka tarkoituksena on käynnistää keskustelu Oulunkylän tulevaisuudesta teemalla: Miltä alueen kaupunkirakenne voisi näyttää 15 vuoden kuluttua? Vuosi

  • 2017

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto laati Oulunkylän tulevaisuuden keskustasta kolme eri ideamallia. Malleissa kuvataan tiivistyvää kaupunkirakennetta, joka mahdollistaa asukkaiden ja palvelujen lisäämisen Oulunkylään erinomaisten joukkoliikennepalvelujen äärelle, pääradan ja Raide-Jokerin solmukohtaan.

 Laadimme Oulunkylän keskusta-alueelle virtuaalikävelyn, jonka tarkoituksena on käynnistää keskustelu Oulunkylän tulevaisuudesta teemalla: Miltä alueen kaupunkirakenne voisi näyttää 15 vuoden kuluttua? Sovelluksessa pystyi liikkumaan vapaasti virtuaalisessa Oulunkylässä sekä tarkastelemaan ja kommentoimaan kolmea eri ideavaihtoehtoa.

 

Tavoite: Vuorovaikutuksen lisääminen kaupunkilaisten ja viranomaisten kaavoitusprosessin alkuvaiheen luonnostelussa.

 Lopputulos: Pilottihanke edisti uudenlaisten vuorovaikutuskeinojen käyttöönottoa kaupungin kaavaprosessien yhteydessä.