WSP on vastannut Visit Arctic Europe –hankkeen saavutettavuus-työosion laatimisesta. Työ toteutettiin 2016-2018.


Toimiala

Palvelu

Projektin vaihe

  • Valmistunut


Tehtävänä on ollut arktisen alueen sisäisen matkailusaavutettavuuden sekä ulkoisen saavutettavuuden kehittäminen. Työssä muun muassa benchmarkattiin hyviä, matkailun saavutettavuutta edistäviä toimintatapoja eri puolelta maailmaa ja laadittiin muun muassa konseptikortit uusista mahdollisista toimintamalleista alueen liikenneyrittäjien ja muiden matkailutoimijoiden hyödynnettäväksi. Työssä tuotettiin myös työkalu lentoliikenteen yhteyksien kehittämiseksi.

 

WSP:n saavutettavuushankkeen projektipäällikön Tuuli Rantalan kertoo hankkeen saavuttaneen sille asetetut tavoitteet.  ”Hankkeessa on onnistuttu tilaajayhteistyössä laadukkaiden lopputuotosten tuottamisessa laajassa ja abstraktissa hankekokonaisuudessa hyödyntäen WSP:n ja kumppaneiden monialaista osaamista”.

Hankkeen tulokset ovat saaneet hyvän vastaanoton, ja sidosryhmät odottavatkin jo Visit Arctic Europe -hankkeen seuraavaan vaihetta. Hienoa, että hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää myös muualla Suomen matkailukentällä”, lisää matkailun asiantuntija Susanna Harvio.

img visit arctic europe

Kuva: Visit Artic Europe/Facebook

 

Liikenteen asiantuntija prof. Jorma Mäntynen toteaa, että Pohjoismaisella matkailulla on vielä valtava potentiaali, joka on hyödyntämättä. ”Kansainvälinen matkailubusiness on voimakkaassa kasvussa ja Pohjoismaiden on otettava siitä osansa. Siihen tarvitaan matkailutuotteita, niiden kansainvälistä markkinointia sekä matkailukohteiden erinomaista saavutettavuutta”.   

Hanketta on toteutettu hyvässä yhteistyössä tilaajan kanssa sekä vuorovaikutteisia menetelmiä hyödyntäen alueen matkailutoimijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Työtä on toteutettu myös WSP:ssä usean toimialan yhteistyönä ja yhteistyökumppaneiden kanssa; mukana ollut ollut WSP:n erityisosaamista muun muassa matkailun kehittämisestä, palvelumuotoilusta, liikenteen konsultoinnista sekä Kanadan lentoliikenneasiantuntijaryhmästä.

Visit Arctic Europe -hanke koskee Suomen Lappia, Ruotsin Lappia sekä Pohjois-Norjaa. Hankkeen projektipartnereina toimivat Finnish Lapland Tourist Board ry, Northern Norway Tourist Board and Swedish Lapland Visitors Board. Visit Arctic Europe –hankkeen tavoitteena on edistää yhteistyötä pienten ja keskisuurten yritysten välillä. Pääteemoja ovat toimivat verkostot, saavutettavuus, T&K ja markkinointi. Hankkeen rahoittajina toimivat EU Interreg Nord, julkinen sektori sekä osallistuvat yritykset. Hanke muodostaa noin 6,4 milj. euron kokonaisuuden. Kokonaisuudessaan hanke on arvion mukaan tuonut alueelle 38 milj. euroa uusien matkailijoiden myötä.  Hanke on saanut Arctic Award -palkinnon.

Lisätiedot: http://visitarcticeurope.com/Yhteystiedot:

Susanna Harvio
Kehityspäällikkö, Advisory Services
+358 50 3160 193
susanna.harvio@wsp.com