Yle-keskuksen julkisivu- ja pihavalaistus, Helsinki

Yle-keskus sai uuden visuaalisen ilmeen, kun WSP suunnitteli sille interaktiivisen julkisivuvalaistuksen. Samalla tuotiin uusi pääsisäänkäynti nykyaikaan ja parannettiin opastusta.


Asiakas

  • Oy Yleisradio Ab

Projektin vaihe

  • Valmis
Konseptisuunnitelma ’Yhdessä enemmän’ voitti Ylen järjestämän tarjouskilpailun Yle-keskuksen alueen valaistuksesta. Konsepti pohjautuu ajatukseen yhteisöllisyydestä, vuorovaikutuksesta ja käyttäjien kanssa yhdessä luodusta ilmeestä. Valaistus elää hetkessä suhteessa Ylen tuottamaan sisältöön ja sen käyttäjiin.

Tavoitteena oli alueen visuaalisen ilmeen kohentaminen ja elämyksellisyyden lisääminen osana Ylen strategiaa. Lisäksi haluttiin kohentaa uuden pääsisäänkäynnin ilmettä, tuoda se nykyaikaan, sekä suunnitella käyttäjäystävällinen opastus.

Valaistustyö jakautui kahteen osa-alueeseen: Linkkitornin ja Mediatalon pääsisäänkäynnin valaistussuunnitelmaan. Julkisivuvalaistuksesta suunniteltiin interaktiivinen. Valaistusta ohjataan analysoimalla Ylen tuottaman sisällön käyttöä verkossa. Verkkoklikkaukset näyttäytyvät julkisivussa valopisteinä sekä valaistuksen sävyn hienovaraisina muutoksina.

Työn myötä alueen visuaalista identiteettiä vahvistettiin kokonaisvaltaisella valaistussuunnittelulla ja luotiin alueelle selkeämmin toimiva opastus.