Asbestitutkimukset ja haitta-aineanalyysit

Asbesti- ja haitta-ainelaboratoriomme tarjoaa kattavan valikoiman rakennusmateriaalianalyyseja. Toimimme asbestikartoittajien sekä asbestipurkajien kumppanina, analysoiden nopeasti ja luotettavasti laboratorioomme toimitetut näytteet.