Kaivosteollisuus

Tuotamme suunnitteluun, projektihallintaan, geologiaan ja ympäristöasioihin liittyviä palveluita sekä maailmanluokan ratkaisuja luonnonvarojen hyödyntämisestä kaivosteollisuuden asiakkaiden tukemiseen kaikkialla maailmassa.

 


Kaivosteollisuus painii lukemattomien haasteiden parissa. Hyödykkeen hinnanvaihtelu, osakkeenomistajien arvot, toiminta- ja pääomakustannukset, resurssinationalismi, lainsäädännön vaatimukset, turvallisuutta, ympäristöä ja yhteiskuntaa koskevat huolenaiheet, kaivostoiminta erilaisissa sääolosuhteissa ja syrjäisillä alueilla, kaikki nämä vaikuttavat yritysten tuottavuuteen tai heikentävät niiden toiminnan kannattavuutta.

Olipa sitten kyseessä pienemmän yrityksen perus- tai arvometallien kaivostoiminta tai globaalin yhtiön mineraalien etsintä, louhinta ja prosessointi tai kaivosalueen hyödyntäminen, jokaiseen näistä liittyy omat haasteensa.

Eilispäivän ajattelu ja perinteiset liiketoimintaperiaatteet eivät enää riitä näiden haasteiden ratkaisemissa ja kustannustehokkaan kaivostoiminnan aikaansaamisessa. Miten me WSP:llä voimme olla avuksi?


Paikallista osaamista, kansainvälistä kattavuutta

Tiedämme ongelmanratkaisijoina, että tulevaisuuden strategiat ja kehittynyt teknologia ovat kriittisiä näiden haasteiden ratkaisemisessa, mahdollisuuksien hyödyntämisessä ja lisäarvon rakentamisessa.

Meillä on laajaa kokemusta ja osaamista sen hyödyntämisessä Kanadasta, Australiasta/Uudesta-Seelannista, Latinalaisesta Amerikasta, Suomesta, Ruotsista, Afrikasta, Yhdysvalloista ja Isosta-Britanniasta, jotta voimme vastata asiakkaidemme yksilöllisiin tarpeisiin ja vaatimuksiin, toimivatpa he missä päin maailmaa tahansa.

Kaivosteollisuuden projektissa onnistunut työ perustuu osaavien työntekijöidemme ja asiakkaidemme kanssa toteutettavaan yhteistyöhön, jotta voimme ymmärtää tarpeet ja tavoitteet parhaalla mahdollisella tavalla. Monialaisella asiantuntijatiimillämme on osaamista kattavien, räätälöityjen ja kustannustehokkaiden projektien ja ohjelmistojen toimittamisesta. Tarjoamme palveluja kaivostoiminnan elinkaaren eri vaiheissa konseptisuunnittelusta ja toteutettavuustutkimuksista yksityiskohtaiseen suunnitteluun ja kattavaan EPCM-työhön, kaivostoiminnan päättymiseen ja kaivoksen sulkemiseen saakka. Asetamme aina jokaisessa projektissa ympäristövaikutusten minimoinnin sekä terveyden ja turvallisuuden varmistamisen etusijalle.

Suunnittelijamme ja asiantuntijamme tarjoavat syvällistä ammattiosaamista kaikessa geologiaan, metallurgiaan ja mineraalien prosessointiin, kaivostekniikkaan, kalliomekaniikkaan ja geotekniikkaan, kaivoksen infrastruktuuriin, kaivoksen vesienhallintaan ja ympäristöön liittyvissä palveluissa. Näitä palveluita ovat muun muassa resurssi- ja reservimallinnus, kaivoksen suunnittelu ja aikataulutus, kuilu- ja nostojärjestelmät, rakennuksen tietomalli (BIM) / virtuaalinen suunnittelu ja rakennus (VDC), uudis- ja uusiokäytön etsintästrategiat, geotekninen kartoitus, kuivausjärjestelmät, tuuletus- ja ilmanvaihtojärjestelmät, ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten arvioinnit, ulkoinen rahoitus ja projektinhallinnan tuki EU-projekteissa.

Asiakkaamme hyötyvät myös toimialaan liittyvien muiden alojen osaamisestamme ja kokemuksestamme, erityisesti rautatie- ja maantiekuljetuksiin, rautateiden rahtiliikenteeseen, maantie- ja moottoritiekuljetuksiin, satamiin, öljy- ja kaasualaan, sähköntuotantoon ja energia-alaan ja tunneleiden ja maanalaisten rakenteiden rakentamiseen liittyvät suunnittelu- ja konsultointipalveluista.

Yhteystiedot:
Petteri Somervuori
Yksikönpäällikkö, Kaivos- ja kalliosuunnittelu
+358 50 563 5013
petteri.somervuori@wsp.com

Kaivosteollisuus painii lukemattomien haasteiden parissa. Hyödykkeen hinnanvaihtelu, osakkeenomistajien arvot, toiminta- ja pääomakustannukset, resurssinationalismi, lainsäädännön vaatimukset, turvallisuutta, ympäristöä ja yhteiskuntaa koskevat huolenaiheet, kaivostoiminta erilaisissa sääolosuhteissa ja syrjäisillä alueilla, kaikki nämä vaikuttavat yritysten tuottavuuteen tai heikentävät niiden toiminnan kannattavuutta.

Olipa sitten kyseessä pienemmän yrityksen perus- tai arvometallien kaivostoiminta tai globaalin yhtiön mineraalien etsintä, louhinta ja prosessointi tai kaivosalueen hyödyntäminen, jokaiseen näistä liittyy omat haasteensa.

Eilispäivän ajattelu ja perinteiset liiketoimintaperiaatteet eivät enää riitä näiden haasteiden ratkaisemissa ja kustannustehokkaan kaivostoiminnan aikaansaamisessa. Miten me WSP:llä voimme olla avuksi?


Paikallista osaamista, kansainvälistä kattavuutta

Tiedämme ongelmanratkaisijoina, että tulevaisuuden strategiat ja kehittynyt teknologia ovat kriittisiä näiden haasteiden ratkaisemisessa, mahdollisuuksien hyödyntämisessä ja lisäarvon rakentamisessa.

Meillä on laajaa kokemusta ja osaamista sen hyödyntämisessä Kanadasta, Australiasta/Uudesta-Seelannista, Latinalaisesta Amerikasta, Suomesta, Ruotsista, Afrikasta, Yhdysvalloista ja Isosta-Britanniasta, jotta voimme vastata asiakkaidemme yksilöllisiin tarpeisiin ja vaatimuksiin, toimivatpa he missä päin maailmaa tahansa.

Kaivosteollisuuden projektissa onnistunut työ perustuu osaavien työntekijöidemme ja asiakkaidemme kanssa toteutettavaan yhteistyöhön, jotta voimme ymmärtää tarpeet ja tavoitteet parhaalla mahdollisella tavalla. Monialaisella asiantuntijatiimillämme on osaamista kattavien, räätälöityjen ja kustannustehokkaiden projektien ja ohjelmistojen toimittamisesta. Tarjoamme palveluja kaivostoiminnan elinkaaren eri vaiheissa konseptisuunnittelusta ja toteutettavuustutkimuksista yksityiskohtaiseen suunnitteluun ja kattavaan EPCM-työhön, kaivostoiminnan päättymiseen ja kaivoksen sulkemiseen saakka. Asetamme aina jokaisessa projektissa ympäristövaikutusten minimoinnin sekä terveyden ja turvallisuuden varmistamisen etusijalle.

Suunnittelijamme ja asiantuntijamme tarjoavat syvällistä ammattiosaamista kaikessa geologiaan, metallurgiaan ja mineraalien prosessointiin, kaivostekniikkaan, kalliomekaniikkaan ja geotekniikkaan, kaivoksen infrastruktuuriin, kaivoksen vesienhallintaan ja ympäristöön liittyvissä palveluissa. Näitä palveluita ovat muun muassa resurssi- ja reservimallinnus, kaivoksen suunnittelu ja aikataulutus, kuilu- ja nostojärjestelmät, rakennuksen tietomalli (BIM) / virtuaalinen suunnittelu ja rakennus (VDC), uudis- ja uusiokäytön etsintästrategiat, geotekninen kartoitus, kuivausjärjestelmät, tuuletus- ja ilmanvaihtojärjestelmät, ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten arvioinnit, ulkoinen rahoitus ja projektinhallinnan tuki EU-projekteissa.

Asiakkaamme hyötyvät myös toimialaan liittyvien muiden alojen osaamisestamme ja kokemuksestamme, erityisesti rautatie- ja maantiekuljetuksiin, rautateiden rahtiliikenteeseen, maantie- ja moottoritiekuljetuksiin, satamiin, öljy- ja kaasualaan, sähköntuotantoon ja energia-alaan ja tunneleiden ja maanalaisten rakenteiden rakentamiseen liittyvät suunnittelu- ja konsultointipalveluista.

Yhteystiedot:
Petteri Somervuori
Yksikönpäällikkö, Kaivos- ja kalliosuunnittelu
+358 50 563 5013
petteri.somervuori@wsp.com