Kaupungit ja kunnat

Jokainen kaupunki on oma kokonaisuutensa, jossa monimuotoiset haasteet ovat yhtä yksilöllisiä kuin kaupungissa asuvien ihmistenkin tarpeet.


Maailma kaupungistuu kiihtyvällä tahdilla. Vuosien 1995 ja 2015 välillä suurkaupunkien määrä on kansainvälisesti kaksinkertaistunut 14 kaupungista 29 kaupunkiin. Suurkaupunkina pidetään kaupunkia, jossa asuu yli 10 miljoonaa ihmistä. Pienissä ja keskisuurissa kaupungeissa asuu puolestaan nyt 59 prosenttia maailman koko väkiluvusta, ja ne kasvavat jopa suurkaupunkeja nopeammin. Samanaikaisesti maailmanlaajuiseen kaupungistumisen ilmiöön liittyy kuitenkin tiettyjä haasteita, kuten vanheneva infrastruktuuri.

 

Yhteisöelämän kehittäminen innovaatioiden avulla

Me WSP:llä välitämme kaupungistasi, sillä se on myös meidän kotimme. Näissä kasvavissa metropoleissa asuvat ja työskentelevät tiimimme haluavat luoda perustukset sellaiselle infrastruktuurille, joka kehittyy ajan kuluessa ja soveltuu muuttuviin elämäntyyleihimme. Mukavien asumisolosuhteiden lisäksi meidän on suunniteltava kaupungit siten, että ne kestävät aikaa ja tarjoavat mahdollisuuksia työnteolle. 

Lisäksi niissä on huomioitava energian- ja vedenkulutuksen alentaminen sekä niiden tuottaman jätteen vähentäminen, mutta tarvittaville muutoksille on edelleen olemassa monia poliittisia ja taloudellisia esteitä. Tulevaisuuden talouskasvu keskittyy kaupunkeihin – mutta kasvu ei saisi aiheuttaa negatiivisia ympäristöä koskevia tai sosiaalisia vaikutuksia. Toimimme paikallisesti yli 500 kaupungissa ympäri maailman, eli työskentelemme niissä yhteisöissä, joissa asumme. Suunnittelemme kokonaisvaltaisia, innovatiivisia ja kustannustehokkaita ratkaisuja, joiden ansiosta yhteisöt muuttuvat aiempaa elinkelpoisemmiksi ja samalla optimoidun infrastruktuurin avulla vastaavat kunkin asiakkaan tarpeisiin ja vaatimuksiin.   

Olemme esimerkiksi toteuttaneet monia innovatiivisia ratkaisuja Kanadassa, Southforkissa, lähellä Edmontonia. Southforkista onkin tullut kiinnostavin yhteisö Leducin kaupungin alueella. Olemme tuottaneet maisema-, maa- ja vesirakentamisen palveluita vuodesta 2010 yhdessä Tamani Communitiesin kanssa. Vuodesta 2015 lähtien olemme huolehtineet noin 750 maa-alueesta. Southfork Stage 3A -vaiheeseen sisältyi sadevesialtaan ja liukumäen ja leikkipuiston sisältävän suuren puiston maisemasuunnittelu sekä useita polkuja ja viheralueita eri puolilla asuinaluetta. Stage 3A ja myöhemmät vaiheet ovat sittemmin keskittyneet erilaisten perheasuntojen rakentamiseen alueelle.

 

Paikallisen palvelun yhdistäminen kansainväliseen osaamiseen

Tiimeillämme on yli 50 vuoden kokemus infrastruktuurien suunnittelusta yhdessä kaupungin johdon ja kehittäjien kanssa, ja niillä on teknistä kokemusta maailman parhaiden kaupunkien infrastruktuurien kaltaisten rakenteiden toteuttamisesta, ajallaan ja budjetissa pysyen. Valikoimaamme kuuluvat kaikenkokoiset projektit urbaaneissa keskuksissa, kaupungeissa ja alueilla, joissa sääolosuhteet ovat vaativia. 

Lu’Luat Al Rah on upea 82,4 hehtaarin saari, joka on monimuotoisessa käytössä. Se sisältää asuinalueita, liike-elämän ja vähittäiskaupan käytössä olevia asuinalueita, vapaa-ajan ja viihteen tiloja Al Raha -rannan sydämessä, Abu Dhabissa. Suunnittelimme International Capital Tradingin tilauksesta koko saaren infrastruktuurin (vaiheet I ja II), julkiset palvelut, tiet, viemäröinnit, sadevesien poistojärjestelmät, kastelu, juomavesi, maisemointi ja satamapalvelut mukaan lukien. Huolehdimme myös rakennustyömaan valvonnasta. Olimme mukana myös maan hyötykäyttöön ottamisessa, jossa kehitimme syvyyssuuntaisen (batymetrisen) tutkimusmenetelmän.