merenkulkuala

WSP:n merenkulkualan asiantuntijat auttavat asiakkaita satamarakenteiden, merellisten infrastruktuurien ja rantarakenteiden suunnittelussa ja rakentamisessa ja hyödyntävät viimeisintä teknologiaa kestävien ratkaisujen toimittamisessa.


Merikuljetukset ovat kansainvälisen kaupankäynnin selkäranka. Tänä päivänä noin 70 % tuotteista kuljetetaan meritse.

Merikuljetusten maailmanlaajuinen lisääntyminen, risteilyalus- ja lauttateollisuuden kasvu sekä kaupallisen vesiliikenteen kehittämiseen ja vesiliikenteen energiatehokkuuden parantamiseen kohdistetut investoinnit osoittavat, miksi nykyaikainen merenkulkuala on tärkeä paikallista ja maailmanlaajuista talouskasvua edistävä tekijä. Alalla on suuria haasteita, sillä vesiliikenne kasvaa, entistä isompia aluksia rakennetaan jatkuvasti ja liikennemuotoja yhdistellään, ja samalla on huomioitava ilmastonmuutos ja uudet määräykset.

WSP:n merenkulkualan asiantuntijat auttavat asiakkaita satamarakenteiden, merellisten infrastruktuurien ja rantarakenteiden suunnittelussa ja rakentamisessa. Tuotamme innovatiivisia ja arvoa tuottavia tuloksia. WSP:llä on vuosikymmenien kokemus ja perusteellinen ymmärrys merenkulkualan riskeistä ja haasteista. Noudatamme ympäristömääräyksiä ja kestävyysperiaatteita hankkeidemme jokaisessa vaiheessa.

 

WSP:N KATTAVA KOKEMUS MERIRAKENTEISTA

Maailmanlaajuinen merenkulkualan asiantuntijaverkosto

WSP on toteuttanut 300 menestyksellistä hanketta yli 65 maassa. Tarjoamme merenkulkualaa koskevia konsultointipalveluja maailmanlaajuisesti erilaisille asiakkaille, kuten satamaviranomaisille, terminaaleissa toimiville yrityksille, julkisyhteisöille, varustamoille, logistiikkayrityksille ja rahoitusalan toimijoille.

Teknisen, taloudellisen ja operatiivisen osaamisen sekä alan kattavan asiantuntemuksen ansioista pystymme auttamaan asiakasta kaupallisessa päätöksentekoprosessissa ja minimoimaan sijoitusriskit. Panaman kanavan laajennushankkeessa kehitimme viisi toimintamallia (kapasiteetti, kustannukset, markkinoiden kysyntä, hydrologinen suunnitelma ja rahoitussuunnitelma) tiiviissä yhteistyössä Panaman kanavasta vastaavan viranomaisen kanssa kanavan taloudellisen arvon maksimoimiseksi. Satavuotias kanava voi nyt vastaanottaa New Panamax -aluksia, jotka kuljettavat kymmeniä tuhansia kontteja jopa 15-kerroksista rakennusta vastaavina pinoina.

Konttisatamaoperaattoreiden on sopeuduttava tähän uuteen todellisuuteen. Ne tarvitsevat uusia, suurempia nostureita, vahvempia laitureita, enemmän vapaata tilaa ja syvempiä kanavia. Tavoitteena on vähentää käsittelyaikaa, lisätä tuottavuutta ja luoda entistä luotettavampaa logistiikkaa.

 

MAAILMANLAAJUISET MERENKULKUALAN HANKKEEMME

Haastavien merenkulkualan hankkeiden toteuttaminen

WSP:n insinöörit rakastavat haasteita ja haluamme työskennellä näyttävissä projekteissa, kuten maailman suurimmassa ihmisen toteuttamassa saaressa, Palm Jumeirahissa. Autoimme asiakasta luomaan ympäristöystävällisen kehitysprojektin ja ratkaisimme ongelmia rakennussuunnitteluvaiheen aikana, kuten jäteveden kierrätyksessä ja merivedestä valmistetun juomaveden suolanpoistossa (käänteinen osmoosi). Palm Jumeirah on kasvattanut Dubain rantaviivaa 120 kilometrillä ja tarjoaa useita alueita asuin-, harrastus- ja viihdekäyttöä varten.

Kanadassa uudistimme 1700-luvun lopussa rakennetun matkustajaterminaalin Alexandra Wharfin Montrealissa. Työssä käytimme 3D-suunnittelua ja tietokonemallinnusta. Projekti oli kaupungin kasvavan risteilyliiketoiminnan kannalta merkityksellinen, sillä sen odotetaan kaksinkertaistuvan seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Tuotamme innovatiivisia ja arvoa lisääviä tuloksia eri puolilla maailmaa. WSP:llä on vuosikymmenien kokemus ja perusteellinen ymmärrys merenkulkualan riskeistä ja haasteista. Noudatamme ympäristömääräyksiä ja kestävyysperiaatteita hankkeidemme jokaisessa vaiheessa. Tehtävämme on auttaa asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa.

 

Yhteystiedot:

Matti-Esko Järvenpää
Liiketoimintajohtaja, Rakennetekniikka
+358 40 513 9117
matti-esko.jarvenpaa@wsp.com