Tiet ja valtaväylät

WSP:n vertaansa vailla oleva tie- ja valtatieosaaminen muovaa tulevaisuuden projekteja ja luo uusia ratkaisuja työmatkaliikenteeseen.


Siitä asti kun ensimmäiset kadut kivettiin, noin vuonna 2000 eaa., maailman väestön levittäytyminen ja teiden kehitys ovat kulkeneet käsi kädessä. Kattavan ja pitkäaikaisen kokemuksensa pohjalta WSP:n asiantuntijat suunnittelevat ja toteuttavat tulevaisuuden valtateitä periaatteinaan tien kestävyys käytössä, älykkäiden teknologioiden hyödyntäminen ja kestävän kehityksen arvot.

Tarjoamme täyden valikoiman palveluita, jotka auttavat liikennevirastoja ratkaisemaan yhteiskunnan, talouden ja ympäristön tarpeet täyttävien teiden tuottamiseen liittyvät tekniset, taloudelliset ja tilannekohtaiset haasteet.

Maailman huipputasoa edustavien tunneli-, silta-, liikennesuunnittelu- ja liikenteenohjausalojen ammattilaisemme ansiosta meiltä löytyy kattavasti kokemusta kaikentyyppisistä tie-, maantie- ja valtatiehankkeista niin kaupungeissa kuin maaseudullakin.

Osallistumme valtatiehankkeiden kaikkiin vaiheisiin – liikenneanalyyseihin, kaupunkisuunnitteluun, ympäristövaikutusten kartoitukseen ja niitä koskeviin selvityksiin, rahoitus- ja toteutettavuusselvityksiin, alustavien ja lopullisten suunnitelmien luomiseen, rakentamisen suunnitteluun ja viestintään.

 

Valmistelemme tulevaisuuden valtateitä

Planeettamme väestön odotetaan kasvavan 10 miljardiin ihmiseen vuosisadan puoliväliin mennessä, ja kaupunkien kasvaessa yhä suuremmiksi myös infrastruktuuriin kohdistuu ennennäkemättömiä paineita. Siksi monitasoinen suunnittelu on aivan välttämätöntä, ja huolellinen väyläomaisuuden hallinta on tärkeää sekä lyhyen aikavälin tarpeiden täyttämisen että tulevaisuuden tarpeisiin varautumisen kannalta.

Hallitukset ympäri maailman investoivat liikenneratkaisuihin. Maissa, joiden infrastruktuuri on iäkästä, tarve vanhojen teiden ja siltojen uusimiseen tarjoaa mahdollisuuden investoida aikaa kestäviin rakenteisiin.

WSP on asettanut itselleen korkeimmat mahdolliset tavoitteet turvallisuusriskien arvioinnin, suorituskyvyn analysoinnin, infrastruktuurin suunnittelun ja toimintatapojen osa-alueilla. Osaamisemme kattaa kaiken katukiveyksistä edistyksellisiin ja älykkäisiin liikenne- ja viestintäjärjestelmiin, liikenteen tukiteknologioiden ja Big Datan tarjoamiin etuihin teiden hallinnoinnissa, reaaliaikaiseen liikenteen hallinnassa ja kuljetusalan palveluprosesseissa.

Osallistumisemme useisiin innovatiivisiin kokeiluihin, joissa on tarkasteltu esimerkiksi verkkoon kytkettyjä ja automatisoituja ajoneuvoja, on auttanut yritystämme valmistautumaan tämäntyyppisen teknologian käyttöönoton mukanaan tuomiin väistämättömiin muutoksiin. WSP tuo markkinoille valvottuja moottoriteitä, aktiivista liikenteen hallintaa ja älyteitä, mutta jatkaa samalla tulevaisuuden moottoritiekonseptin kehittämistä vieläkin pidemmälle.

 

Uusia malleja valtateiden hallintaan

Disruptiiviset teknologiat muokkaavat valtatieympäristöä dramaattisella tavalla, ja WSP seuraakin jatkuvasti uusien innovaatioiden syntyä. Haluamme ymmärtää mahdollisimman hyvin, kuinka nämä uudet teknologiat voivat ratkaista ongelmia, vähentää käyttökustannuksia ja kasvattaa projektiemme arvoa.

Samaan aikaan kun uudet teknologiat luovat teiden käyttäjille uusia odotuksia, omistajuus- ja toimintamallit kehittyvät. WSP on alansa johtaja, kun kyseessä ovat suuret, monimutkaiset julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhankkeet (Public-Private Partnership, P3). Tarjoamamme monipuoliset palvelut auttavat liikennevirastoja hallinnoimaan infrastruktuuriaan.

Strategisten konsultointipalveluidemme avulla omistajat ja käyttäjät voivat perehtyä esimerkiksi kysynnän ennustamiseen, poliittiseen päätöksentekoon tai rahoitukseen. Projektinhallinnan ja ohjelmien toteutuksen asiantuntijamme varmistavat, että hankkeet toteutetaan tehokkaasti ja kustannus-, aikataulu-, laatu- ja turvallisuusvaatimusten mukaisesti.

 

Yhteystiedot:

Jari Niskanen
Liiketoimintajohtaja, Infra
+358 40 568 2643
[email protected]