vesi

Väestönkasvu, ilmastonmuutos, teollisuuden kehittyminen sekä vesivarojen ehtyminen ovat luoneet paineita perinteiselle jätevesiteknologialle ja infrastruktuurille. Innovatiivinen suunnittelu, kansallisen ja paikallisen sääntely-ympäristön syvällinen tuntemus sekä ainutlaatuinen ymmärrys vaikean taloudellisen ajan toimitusmekanismeista auttavat meitä löytämään oikeat ratkaisut asiakkaidemme haasteisiin.


Vesihuollosta on tullut kuntien yleinen huolenaihe. Väestönkasvun ja vesivarojen ehtymisen myötä paikalliset virastot ovat panostaneet tehokkaaseen vesivarojen hallintaan ja etsineet ratkaisuja vesivarojen säästämiseksi ja kulutuksen vähentämiseksi.

WSP soveltaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita luonnonvarojen käytön hallitsemiseksi ja minimoiseksi. Me tuemme hallituksia, sijoittajia, kehittäjiä, tuottajia, laitoksia ja yrityksiä maailmanlaajuisesti lieventämällä riskejä, noudattamalla säädettyjä vaatimuksia, vähentämällä varojen käyttöön ja hävittämiseen liittyviä kustannuksia ja kehittämällä ratkaisuja kestävää tulevaisuutta varten.

 

Yhteystiedot:

 Olli Sorvari
Yksikönpäällikkö, Vesihuolto ja hulevedet
+358 50 465 0638
olli.sorvari@wsp.com