Edistämme osallistavaa, monimuotoista ja tasa-arvoista työyhteisöä

bg2
Me WSP:llä uskomme, että ajattelun moninaisuus lisää luovuutta ja synnyttää innovaatioita. Jotta voimme tarjota kokonaisvaltaisia, tulevaisuuteen suuntautuvia ratkaisuja, meidän on palkattava ja kehitettävä erilaisia ihmisiä. 
Marie-Claude Dumas Global Sponsor, Inclusion & Diversity and President & Chief Executive Officer, WSP Canada

Osallisuutta edistävä työyhteisö

Osallistava ja monimuotoinen työyhteisö tukee työntekijöitämme kasvamaan omissa rooleissaan, koska jokainen tuntee olevansa arvostettu ja tietää olevansa olennainen osa WSP:tä.

Tiimejä rakentaessamme meille on tärkeää ottaa mukaan ihmisiä erilaisista taustoista, ja arvostaa heidän näkökulmiaan, sillä ajattelun moninaisuudesta kasvaa innovatiivisia ratkaisuja.

 

Globaali visio, paikallinen toteutus

Olemme kansainvälinen yritys ja globaalit tavoitteemme määrittävät kehitystyömme painopisteet.

Maayhtiöt voivat lisäksi edistää paikallisesti tärkeitä asioita omassa toiminnassaan.

2022 ESG Report