WSP mukana Helsinki-Tallinna välisen tunnelin toteuttamismahdollisuuksien selvitystyössä

WSP on mukana selvittämässä Helsinki-Tallinna välisen tunnelihankkeen teknistä ja taloudellista toteutettavuutta. WSP vastaa selvityksen rata- ja geotekniikasta. Selvitys tehdään konsortiossa Swecon ja Amberg Engineeringin kanssa.