Kaupunkitalouden pysyvä hyvä

Talouden ekosysteemivaikutusanalyysillä voidaan tarkastella tilojen ja liikkumisvirtojen aiheuttamia pysyviä muutoksia aluetalouteen. WSP:n Advisory Services ja Aalto-yliopiston kiinteistötalouden laitos laativat yhdessä selvityksen Tampereen Asemakeskuksen laajoista talousvaikutuksista. Selvitys liittyi käynnissä olevaan asemakaavatyöhön.