Merialueiden suunnittelu – elinkeinojen, muiden toimintojen ja ekosysteemien yhteen sovittamista

WSP on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä merialuesuunnittelun käynnistämistä Suomessa. Kyseessä on uusi suunnittelumuoto ja tavoitteena on, että rannikko- ja talousvesialueita koskeva merialuesuunnittelu aloitetaan vuonna 2014 voimaan tulleen EU:n direktiivin mukaisesti ja että suunnitelmat valmistuvat vuoteen 2021 mennessä.