WSP mukaan Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän Ilmastokumppanit -verkostoon

Helsinki tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä ja vahvistaa yhteistyötä ilmastonmuutoksen hillinnässä yritysten kanssa. WSP Finland Oy liittyi Helsingin Ilmastokumppanit -verkostoon allekirjoittamalla sopimuksen apulaispormestari Anni Sinnemäen kanssa 31.10.2018. Ilmastokumppanit sitoutuvat olemaan mukana tekemässä hiilineutraalia Helsinkiä ja vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään yrityksen itse valitsemin tavoittein ja keinoin.