Oulussa laadittiin rakennussuunnitelma Kirkkokadulle välille Albertinkatu – Saaristonkatu

Kirkkokadun suunnittelu lähti liikkeelle, kun katuosuuden kiinteistönomistajat esittivät Oulun kaupungille kadun rakentamista sulana pidettäväksi. Kaupungin toimesta idea jatkojalostui ja katuosuus päätettiin suunnitella sulana pidettäväksi kävelykaduksi samalla periaatteella kuin Rotuaari.