Tampereen raitiotien seudullisen yleissuunnitelman tekijöiksi valittiin Ramboll ja WSP

Tampereen seudullisen raitiotien yleissuunnitelman suunnittelukonsultiksi on valittu Rambollin ja WSP:n muodostama ryhmittymä. Ryhmittymän alikonsultteina toimivat Arkkitehdit MY Oy ja Ratatek Oy.