Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen toteuttajaosapuolet on valittu: WSP mukana rakentamassa Kalasataman raitiotietä ja uutta kaupunkikuvaa

Helsingin kaupungin Kalasatamasta Pasilaan -hanke rakentaa Kalasataman ja Pasilan välille raitiotien sekä lukuisia liittyviä hankkeita, kuten katualueita. Raitiotie täydentää Helsingin kestävän liikkumisen raideverkostoa ja tukee Helsingin visiota olla maailman toimivin kaupunki. Toteutuksessa käytetään allianssimallia ja ensisijaiseksi kumppaniksi on valittu tarjoajaryhmittymä, jossa ovat mukana Destia, Sweco ja WSP.