Mikko Kietäväinen WSP:n talotekniikan liiketoiminnan johtajaksi

Mikko Kietäväinen aloitti WSP Finlandin talotekniikan liiketoiminnan johtajana 17.8.2020. Hän raportoi toimitusjohtajalle ja kuuluu yrityksen johtoryhmään.