Muotoilu rakennushankkeissa - onnistunut koulumuotoiluprosessi lähtee toiminnasta, ei tiloista

WSP on mukana auttamassa kouluja tulevaisuuden muutoksissa koulumuotoilun prosessilla, joka tukee opettajia, oppilaita ja muuta koulun henkilöstöä toimimaan uudenlaisilla oppimisen toimintamalleilla uudenlaisessa ympäristössä. Koulumuotoilun prosessimalli auttaa myös rakennushankkeeseen osallistuvia henkilöitä ymmärtämään tätä muutosta.