Puitteet onnistuneen joukkoliikennekeskeisen kaupunkisuunnittelun kehitykseen

Suunniteltuna ja tehokkaasti toteutettuna Transit-Oriented Development (TOD) eli joukkoliikennekeskeinen kaupunkisuunnittelun kehitys voi edistää elinkelpoisten, kukoistavien ja kestävien kaupunkien luomista. Kaupunkien väestönkasvu haastaa kaupunginjohtajia ympäri maailmaa luomaan eläviä, kukoistavia ja kestäviä yhteisöjä ja paikkoja. Asumistarpeiden, ruuhkien, hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteiden ja muiden kiireellisten huolenaiheiden ratkaiseminen vaatii käytännöllistä, mutta visionääristä ajattelua.