WSP:n vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen tulos oli odotusten mukainen. Tulokseen verojen jälkeen vaikuttivat kuitenkin negatiivisesti rahoituserät, jotka eivät vaikuttaneet kassavirtaan.