Kati Suhonen Vesihuolto- ja hulevesiyksikön yksikönpäälliköksi

Kati Suhonen on nimitetty WSP Finlandin Tie, katu ja vesi -liiketoimintalinjan Vesihuolto- ja hulevesiyksikön päälliköksi. Hänen toimipisteensä on Tampereella.