World Finance Magazine on tunnistanut WSP:n sitoutumisen ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hallintotapaan (Environmental, Social ja Governance, ESG) ja valinnut meidät kestävimmäksi yritykseksi tekniikan alalla vuonna 2021: Most Sustainable Company in the Engineering Industry.