Kävelyn ja pyöräliikenteen suunnittelu

Kävely ja pyöräliikenne ovat viime vuosina vahvistuneet tärkeäksi osaksi yhdyskuntasuunnittelua. Olemme mukana kehityksessä yhtenä alan kärkiosaajista.