Kesälomien siirron vaikutukset matkailuelinkeinolle

Advisory Services vastasi Kesälomien siirron vaikutukset matkailuelinkeinolle -selvityksen laatimisesta. Selvitys laadittiin 2018 työ- ja elinkeinominiteriön toimeksiannosta. Projektin vaihe

  • Valmistunut