Asuinrakennukset

Asuntosektorilla on tapahtumassa useita muutoksia. Kotitalouksien koko pienenee väestörakenteen muutoksen ja yhteiskunnallisen kehityksen myötä. Monissa suurissa kaupungeissa eri puolilla maailmaa on pulaa vapaista tonteista, kun taas kaupungistumisen paine ja väestön lisääntyminen lisäävät kaupunkialueiden kiinteistöjen kysyntää.