Energi og industri

WSP har en rik kunnskap om industri- og energiprosesser, og en unik kombinasjon av spesialkompetanse og tverrfaglig kompetanse som er nødvendig for å planlegge, bygge og drive en ny fabrikk, eller å automatisere utstyr i et eksisterende industrianlegg. WSP hjelper også kunder i alle sektorer til å møte den økende etterspørselen etter bærekraftige energiløsninger, som er fremstilt av fornybare kilder, med små eller ingen utslipp av klimagasser. Internasjonalt jobber mer enn 3600 av våre medarbeidere innen industri og energi.